50 jaar Vaste Stof

In september van 2020 was het 50 jaar geleden dat de interfacultaire vakgroep Vaste Stof van start ging in het toen net voltooide KVS-gebouw (nu Ornsteinlaboratorium) met een voltijdshoogleraar Scheikunde (prof. George Blasse) en Natuurkunde (prof. Harold de Wijn) van de Vaste Stof. Een interdisciplinaire onderzoeksgroep op het grensvlak van natuur- en scheikunde is een succesformule gebleken en de Vaste Stof groep heeft in de periode 1970-2020 een prachtige tijd doorgemaakt. Veel medewerkers, promovendi, post-docs en studenten waren korte of lange tijd werkzaam in de groep en voor hen waren we van plan dit bijzondere ‘halve eeuw’ jubileum te vieren met een symposium en receptie in september 2020. Door de Covid-19 pandemie hebben we de plannen helaas uit moeten stellen en recent hebben we opnieuw tot uitstel moeten besluiten en helaas kan de viering op 2 oktober 2021 door Covid-19 beperkingen geen doorgang vinden. Afstel is geen optie en we zijn nu voornemens het 50-jarig jubileum Vaste Stof te vieren op zaterdag 14 mei 2022.

We zijn voornemens het 50-jarig jubileum Vaste Stof te vieren op zaterdag 14 mei 2022.

Op deze dag zal een aantal lezingen verzorgd worden door (oud-) promovendi/ medewerkers uit alle decennia van 1970 tot 2020 en er zal in groepjes een rondleiding georganiseerd worden door het huidige lab. De dag wordt afgesloten met een receptie met eten en drinken in de Botanische Tuinen. We gaan ervan uit dat de viering doorgang kan vinden zonder beperkende 1,5 m maatregelen.

Alle oud-medewerkers, post-docs, promovendi en studenten worden van harte uitgenodigd om (indien gewenst met partner) aanwezig te zijn bij deze jubileumviering. Als je van plan bent deel te nemen, kun je dit doorgeven op het speciaal hiervoor ingerichte e-mailadres 50jaarvastestof@uu.nl. Je krijgt dan bevestiging van deelname en je wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Als je je voor de eerder geplande bijeenkomst op 2 oktober 2021 hebt opgegeven, hoef je je niet opnieuw aan te melden. In maart 2022 zal er een herinneringsmail gestuurd worden aan iedereen die zich eerder heeft opgegeven met het verzoek deelname op 14 mei te bevestigen. Als er oude foto’s zijn die je wilt delen ontvangen we die ook graag, zo mogelijk met namen van personen op de foto. Je kunt deze via hetzelfde 50jaarvastestof@uu.nl adres toesturen. De foto’s worden op deze website opgenomen.

We hebben veel (e-mail)adressen/gegevens van oud-medewerkers, promovendi, post-docs en studenten verzameld en proberen iedereen uit te nodigen. Het bestand is echter verre van compleet. Als je contact hebt met oud-medewerkers/studenten is het goed hen op deze website te attenderen, ook via social media. De jubileumviering is bedoeld voor iedereen die in de afgelopen 50 jaar verbonden is geweest aan de onderzoeksgroepen Natuur- en Scheikunde van de Vaste Stof, later Gecondenseerde Materie en Grensvlakken. Wij hopen iedereen te bereiken en zoveel mogelijk bekenden tijdens dit bijzondere jubileum weer te ontmoeten.

Wij hopen van harte dat je er op 14 mei 2022 bij kunt zijn!

Met vriendelijke groet, namens de organisatoren,

Andries Meijerink