Blokinformatie - Rooster (zie Blackboard FA-501 blok 1.2 2018-2019)

         

Iedereen wordt geacht tijdens de apotheekgame van 09.00-17.00 uur aanwezig te zijn; dus ook op de dagen die niet expliciet in het rooster vermeld staan.

Transmurale dagen
Op de transmurale dagen wordt casuïstiek besproken, die zowel relevant is voor ziekenhuisapothekers als voor openbaar apothekers. Casus rondom patiënten die net zijn opgenomen of ontslagen zijn uit het ziekenhuis (ontslagmedicatie), maar ook farmaco-economische vraagstukken passeren de revue. Om 09.00 uur worden de casus per apotheek uitgereikt. In de middag (zie rooster) worden de vragen door een ziekenhuisapotheker plenair besproken.