Blokinformatie - Regels

Hieronder staan de algemene Regels & Richtlijnen waaraan elk apotheekteam zich tijdens de simulatie heeft te houden. Voor de dagen die buiten de simulatie om worden georganiseerd, gelden andere regels (zie rooster).

Regels & Richtlijnen
- Iedere dag moet de apotheek van 09.00-17.00 uur bemand en bereikbaar zijn. Het eerder sluiten van de apotheek is mogelijk, maar valt onder het eigen risico van de apotheek.

- Ieder apotheekteam is als geheel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de eigen apotheek. Dit houdt ook o.a. in: het sleutelbeheer, beheer computers, instellingen apotheeksysteem etc. Zorg bij het verlaten van de apotheek dat de deur op slot is!
De sleutels van de apotheken worden dagelijks om uiterlijk 17.00 uur bij de cursusleiding ingeleverd (1.17). NB het kwijtraken van een sleutel kost het apotheekteam € 50,00.

- Iedereen wordt geacht gedurende de hele cursus tussen 09.00 en 17.00 uur beschikbaar te zijn, indien dat voor een onderdeel nodig is.

- Bij ziekte of bij verhindering door andere omstandigheden dien je dit zo spoedig mogelijk te melden (telefonisch of per e-mail) bij zowel de cursusleiding als bij je eigen apotheek. Ook betermeldingen moeten aan de cursusleiding worden doorgegeven.

- Ieder apotheekteam richt de apotheek naar eigen goeddunken in. Tafels, stoelen, een balie en een set voorlichtingsmateriaal zal door de cursusleiding geleverd worden. Het 'opleuken' van de apotheek is zaak van het apotheekteam. Gebruik voor het ophangen van posters e.d. zo veel mogelijk prikborden en ophangsystemen. Inventaris van het Marinus Ruppertgebouw mag niet worden gebruikt, tenzij vooraf toestemming door de gebouwbeheerder is verleend.

- De recepten die gedurende de hele dag binnen kunnen komen, moeten in het apotheeksysteem worden ingebracht en worden nagekeken. De recepten moeten voor 16.00 uur ingeleverd zijn (kamer 1.17). De lijst met dagelijkse verstrekkingen moet elke dag worden uitgevoerd.

- Vragen vanuit de apotheek kunnen tussen 09.00 uur en 12.30 uur en tussen 13.00 en 16 uur telefonisch worden gesteld. Tussen 09.00 en 11.00 uur kunnen de apotheken de centrale zelf bellen. Iedereen is dan bereikbaar, met uitzondering van de artsen. Tussen 11.00 en 12.30 uur en ook tussen 13.00 en 16.00 zal de centrale met regelmaat contact opnemen met alle apotheken. Tijdens deze belmomenten kunnen de apotheken vragen stellen aan de persoon of instantie die ze op dat moment willen spreken. Ook artsen zijn nu bereikbaar voor vragen. Als je contact opneemt met de huisartsen, bedenk dan van tevoren of je in werkelijkheid deze vraag ook zou stellen. In de eerste week wordt het apotheekteam hierop nog niet beoordeeld, later in de cursus wel.

- Indien op de bereidingsrecepten MAKEN staat, dienen deze geneesmiddelen daadwerkelijk te worden bereid. Ontbreekt het woord MAKEN, dan is het inbrengen in de computer (met samenstellingsetiket) voldoende. De magistrale bereidingen moeten uiterlijk voor 16.00 uur met bijbehorend recept en documentatie ingeleverd worden bij de cursusleiding (kamer 0.38). Het is niet toegestaan om betreft de bereidingen een samenwerkingverband aan te gaan.

Beoordeling
Ieder apotheek begint met 10.000 (fictieve) patiënten. Indien een opdracht niet goed wordt verwerkt of behandeld, zullen patiënten weglopen of in het ergste geval komen te overlijden. Bij goede resultaten zullen er nieuwe patiënten in het (fictieve) bestand bijkomen. Het aantal patiënten is een graadmeter voor de verrichtingen van de apotheek. De score per apotheek is echter niet van invloed op het aantal recepten die iedere apotheek dagelijks te verwerken krijgt.
In verband met de inzet van medewerkers buiten de faculteit is het van belang dat ieder apotheekteam zich strikt aan de gestelde deadlines houdt.

Voor de laatste ontwikkelingen in het scoreverloop, zie klassement.

Communicatie met de cursusleiding
- De communicatie met de cursusleiding en het apotheekteam zal gedurende het apotheeksimulatieproject voornamelijk telefonisch plaatsvinden. De cursusleiding beheert de telefooncentrale, tel: (030-253)9270. De telefooncentrale is niet bereikbaar tussen 12.30 en 13.00 uur. Logistieke problemen of zaken van organisatorische aard kunnen per telefoon of per e-mail (science.rijnstede@uu.nl) worden aangekaart. Natuurlijk is in voorkomende gevallen de cursusleider ook persoonlijk aanspreekbaar.

- Recepten en bereidingen worden door één van de leden van het apotheekteam in de kamer van de cursusleiding aan het eind van de dagen afgeleverd.

Evaluatiejoker
Aan het eind van de dag zal de cursusleiding de punten/patiënten die per opdracht zijn toegekend invoeren op de website of via Blackboard beschikbaar stellen. In principe wordt niet aangegeven hoe het aantal punten tot stand komt. Elke apotheek mag echter tweemaal tijdens de game een joker inzetten om feedback te krijgen over een bepaalde casus of opdracht. De joker kan niet ingezet worden op de receptverwerking.

Faciliteiten
Indien je als apotheekteam of met meerdere apotheken een (overleg)ruimte nodig hebt, dan kun je dit bij de cursusleiding aanvragen (wel op tijd aanvragen).