Blokinformatie - Algemeen

GIMMICS -de apotheekgame, onderdeel van het blok FA-501 Beroepspraktrijk, duurt vier weken. In week 2 van het blok (van 15 t/m 19-10-2018) zullen de voorbereidingen plaats vinden. In deze week vindt ook een aantal aan de game gerelateerde activiteiten plaats, waaronder de introductie van GIMMICS, colleges over bedrijfsplannen, gesprekken over aansluiten bij een keten en verschillende trainingen.

De werkelijke game start op de maandag van week 3 (vanaf 22-10-2018) en eindigt op de vrijdag van week 5 (09-11-2018). Om een realistisch tijdsverloop in Rijnstede te simuleren telt gedurende deze periode een dag in echte tijd in Rijnstede als een week. De apotheekgame zal zodoende virtueel een periode van ruim drie maanden omvatten.

Leerdoelen GIMMICS
- Je bent in staat in een (apotheek)team te functioneren.
- Je kunt een bedrijfsplan (helpen) opstellen en implementeren.
- Je kunt i.s.m. voorschrijvers farmaceutische zorg optimaliseren.
- Je bent in staat met relevante groepen (artsen, patiënten) een goede relatie aan te gaan voor het optimaal functioneren van de apotheek.