Apotheekgame - Rijnstede

De apotheekgame speelt zich af in de grote, landelijke gemeente Rijnstede (ongeveer 60.000 inwoners) met zes apotheken.

Rijnstede
Rijnstede, de bruisende stad in Midden-Nederland, is een geweldige plek om te wonen, werken en recreëren. De stad is rijk aan organisaties, verenigingen en bedrijven die op het gebied van cultuur & natuur, scholen & gezelligheidsverenigingen, kerken & musea, sportclubs & thuiszorg van Rijnstede een geliefde stad maken. Een aantal drogisterijen is in de buurt van de apotheken gesitueerd.

Streekziekenhuis
Het ziekenhuis Vecht- & Rijnland is een groot streekziekenhuis (600 bedden) te Udam op 15 kilometer afstand, waar de meest gangbare specialismen aanwezig zijn. Er zijn vier apothekers werkzaam in de apotheek van dit ziekenhuis. Het beleid van de ziekenhuisdirectie is sinds jaren gericht op uitbreiding van transmurale activiteiten.
De poli-apotheek van ziekenhuis Vecht- en Rijnland heeft een samenwerkingsverband met alle apotheken in de omgeving. Deze samenwerking houdt in dat de medicatie die valt onder de ziekenhuisverplaatste zorg in de openbare apotheek kan worden opgehaald. Zowel zorgverzekeraar Medicure als de inspectie van de gezondheidszorg zijn met deze samenwerking akkoord gegaan.

AWBZ-instellingen
Verder zijn ter plaatse de verzorgingshuizen Trajectum en Vechthove, met resp. 150 en 375 bewoners, en het verpleeghuis Mariënhof met 150 bedden. De bewoners van de verzorgingshuizen staan ingeschreven bij apotheek De Vink in Udam. Deze apotheek levert, naar volle tevredenheid van de directie, farmaceutische zorg aan de bewoners. Van de verpleeghuisdirectie Mariënhof is bekend dat zij niet geheel tevreden is met de bestaande farmaceutische dienstverlening. De directie is zich ervan bewust dat niet voldaan wordt aan de recentelijk uitgebrachte Verpleeghuisnorm (VN).

Apotheken
In de gemeente Rijnstede zijn zes zelfstandig gevestigde apotheken: apotheek De Jong, apotheek Cattenhage, apotheek Griffioen, Apotheek De Uithof, apotheek Rijnoever en apotheek Porsius.
De apotheken zijn allen in eigendom van de beherend apothekers. Het is inmiddels vijftien jaar geleden dat de laatste apotheek zich ter plaatse vestigde, in wat toen een nieuwbouwwijk was. Iedere apotheek heeft 10.000 (fictieve) patiënten, en schrijft per dag gemiddeld 400 (fictieve) WTG-regels aan. Een deel hiervan (30-60 WTG-regels per dag) wordt tijdens de game zichtbaar.

Huisartsen
In het gebied van de zes apotheken zijn 28 huisartsen werkzaam, verdeeld over 18 praktijken. Om praktische redenen zullen de aangeboden recepten per dag van een beperkt aantal voorschrijvers afkomstig zijn. Apotheekhoudende huisartsen uit de nabije omgeving doen soms een beroep op de apotheken, waar het gaat om magistrale bereidingen.

FTO
In Rijnstede wordt het FTO bij toerbeurt door twee apotheken georganiseerd. Het FTO heeft een tijdlang minder goed gefunctioneerd ten gevolge van ziekte en persoonlijke omstandigheden van enkele doorgaans actieve huisartsen en apothekers.
Tot nu toe werden geen prescriptiegegevens gepresenteerd.
Over het beleid ten aanzien van het ontvangen van artsenbezoekers konden nog geen afspraken worden gemaakt.
Het streven is om tijdens ieder FTO een overzicht van nieuwe geneesmiddelen uit te delen en deze middelen kort te behandelen. Eerdere plannen om in voorkomende gevallen een specialist bij het FTO te betrekken zijn nog niet ten uitvoer gebracht.

Onderlinge verhoudingen
Het tekort aan apothekersassistenten zet de persoonlijke verhoudingen binnen de apotheken (hoge werkdruk!) en tussen de apotheken ('wegkapen' van elkaars personeel?) soms onder druk.
De drie apotheken hebben zich desondanks uitgesproken voor een gezamenlijke kwaliteitskring. Dit heeft ruim een jaar geleden o.a. geresulteerd in een scholingsprogramma voor het gezamenlijke personeel betreffende het geven van inhalatie-instructie.
Er is overleg gaande betreffende de openingstijden van de apotheken, met name de openstelling op zaterdag.
De artsen en apothekers hebben geen uitgesproken goede dan wel slechte verhoudingen; het FTO verliep de laatste keren in redelijk goede sfeer. Om praktische redenen zijn tijdens het apotheeksimulatieproject bij het FTO slechts enkele huisartsen aanwezig.