Achtergrond

 

Algemene informatie apotheekgame

Tijdens de apotheekgame beheren vijf á zes studenten een fictieve apotheek. In hetzelfde verzorgingsgebied (de ficiteve stad Rijnstede) zijn nog vijf andere apotheken. De zes apotheken zijn dus collega’s/concurrenten van elkaar.
De apotheekgame duurt vier weken en begint met een voorbereidingsweek. Tijdens deze week worden de missie en de visie uitgedacht, de financiën op papier gezet en de doelstellingen uitgewerkt. Daarnaast moet er worden nagedacht wie welke taken op zich gaan nemen. Ook wordt er geoefend met het apotheekinformatiesysteem.
De apotheekteams mogen zelf de taken verdelen (beherend apotheken, tweede apotheker, apothekersassistent). De rollen moeten worden afgewisseld, zodat iedereen kennis maakt met alle taken in de openbare apotheek.
De opdrachten die de apotheken krijgen zijn grofweg in drie typen opdrachten te verdelen:
- routine opdracht (dagelijkse recepten)
- interventies (mensen aan de balie)
- langlopende opdrachten (aanbesteding, zorgproject)

De routineopdrachten omvatten in de eerste plaats het verwerken van recepten die door de cursusleiding worden aangeleverd. Er zitten moeilijke, foute, bereidings-, spoed- en onzinrecepten tussen. Soms moet contact worden opgenomen met de voorschrijver. Er komen ook ‘echte’ patiënten langs met recepten, moeilijke vragen, klachten etc.